Produkty a služby

HPT - nízkotlaké plazmové ošetření

plasma products plasma cleaners

Řada nízkotlakých plazmových čisticích systémů Henniker Plasma „HPT“ jsou mikroprocesorem řízená stolní zařízení, která jsou ideální pro rutinní laboratorní, výzkumné a vývojové práce v lehkém průmyslu. Díky snadnému použití a spolehlivosti jsou nástrojem volby pro mnoho předních světových společností a ústavů, kde se používají čisté povrchy a aktivují materiály za účelem zvýšení smáčivosti a zlepšení přilnavosti.

Každé zařízení obsahuje integrovaný manometr a přesný regulátor průtoku plynu, stejně jako vhodné vakuové čerpadlo a vše potřebné pro provoz. Jednoduché protokoly se ukládají pomocí intuitivního ovládání na dotykové obrazovce a provádějí se stisknutím jediného tlačítka. Protože nepoužíváme analogové časovače nebo nespolehlivé jehlové ventily, je vždy zaručena opakovatelnost procesu.

Plazmové systémy Henniker Plasma HPT jsou ideální pro čištění povrchů, přípravu povrchů a povrchové úpravy široké škály materiálů včetně kovů, skla, polymerů, keramiky, plastů a kompozitů. Mezi klíčové aplikace patří spojování kompozitů, mikrofluidická vazba PDMS, čištění vzorků pro mikroskopii, čištění optiky, čištění kovů, biomedicínské aplikace, polymerní věda a výroba zdravotnických prostředků.

Nízkotlaké plazmové systémy HPT:

  • HPT-100: válcová komora o průměru 100 mm (objem 2 litry)
  • HPT-200: válcová komora o průměru 150 mm (objem 5 litrů)
  • HPT-300: obdélníková komora 200 mm x 200 mm (objem 12,5 litru), zásobníky na více dílů
  •  HPT-500: obdélníková komora 240 mm x 240 mm (objem 23 litrů), zásobníky na více dílů

plasma products plasma treatment range

Nebula - nízkotlaké plazmové ošetření

plasma products nebula software portals

Řada nízkotlakých plazmových čisticích systémů Henniker Plasma „NEBULA“ jsou samostatné systémy s velkokapacitními komorami pro zpracování dílů většího formátu nebo více dílů v jednom procesu. Jsou vhodné jak pro běžné průmyslové použití, tak pro vývoj nových procesů a povrchových chemie. Systémy plazmové úpravy NEBULA mají velké rozhraní HMI a jsou řízeny průmyslovým PLC systémem. Umožňují přístup na úrovni uživatelů od jednoduchého operátora, který je schopen spouštět pouze programy, až po úplného správce, který je schopen vytvářet uživatele, upravovat a testovat nové protokoly. Díky své flexibilitě a robustnosti jsou vybírány tam, kde je nejdůležitější spolehlivost a flexibilita.

Každý systém NEBULA lze konfigurovat s řadou možností, včetně horizontálního a vertikálního plnění vzorků a také rotačního bubnu pro zpracování mnoha malých dílů nebo dokonce prášků. Uživatel může specifikovat až tři přívody plynu a přesný přívod dávkování monomeru pro práci s polymerací v plazmě. Tímto způsobem lze rozšířit jednoduché procesy čištění a aktivace o možnost vytvoření trvalého polymerního povlaku na povrchu.

Řada nízkotlakých plazmových čisticích systémů Henniker Plasma NEBULA je ideální pro čištění, aktivaci a nanášení na širokou škálu materiálů. Mezi klíčové aplikace patří příprava povrchu ke zlepšení adheze vazby a plazmová polymerace k výrobě hydrofilních nebo hydrofobních povlaků.

 • Nízkotlaké plazmové systémy NEBULA:

  • NEBULA-30: 30 litrová procesní komora (300x300mm x 375mm D)
  • NEBULA-50: 50 litrová procesní komora (300x300mm x 600mm D)
  • NEBULA-100: 100 litrová procesní komora (400x400 mm x 600 mm D)
  • NEBULA-150: 150 litrová procesní komora (400x600mm x 600mm D)

Atmosférické plazmové ošetření

plasma products atmospheric plasma cirrusAtmosférické plazmové zařízení Cirrus pro zlepšení adhezních charakteristik široké škály materiálů.

Jedná se o kompaktní samostatný nástroj, který aplikuje na povrch materiálu kontinuální paprsek (8-10 mm široký) nízkoteplotní plazmy a lze jej snadno integrovat do montážních / výrobních linek s robotickým manipulátorem nebo bez něj. Cirrus pracuje se stlačeným vzduchem a nevyžaduje žádné speciální plyny. Sub-D konektor na zadním panelu umožňuje spouštění/zastavování plazmy externím signálem.

Atmosférické plazmové zařízení Nimbus je verze atmosférického plazmového zařízení Cirrus se dvěma tryskami. Plazmové zóny lze aplikovat na různé oblasti nebo se překrývat, aby pokryly širší oblasti.

Atmosférické čištění plazmou a aktivace:

 • Polymery
 • Kov
 • Keramika
 • Sklo
 • Kompozity

Výhody atmosférické plazmy:

 • Rychlá lokalizovaná příprava pomocí atmosférického plazmatu před lepením
 • Ultrajemné čištění atmosférickým plazmatem
 • Aktivace povrchu atmosférickým plazmatem
 • Nejkvalitnější ošetření
 • Velmi nízké provozní náklady a snadná integrace s automatizovanými linkami
 • Atmosférické plazmové zpracování:


Plazmové čističky vzorků pro mikroskopii

henniker plasma treatment tem sample plasma cleanerPlazmové čističky vzorků Henniker plasma pro mikroskopické aplikace jsou levné stolní systémy navržené speciálně pro rychlé a efektivní čištění držáků vzorků pro TEM i SEM.
Plazmový čistič pro TEM je plně automatizovaný a dodává se se standardními adaptéry, které jsou vhodné pro držáky vzorků od všech hlavních výrobců mikroskopů.

Plazmový výstupní výkon je plně variabilní v rozsahu 0-100 W, což má za následek velmi kontrolovatelný a šetrný proces čištění.

Možnosti plazmové čističky vzorků pro TEM / Plazma Asher:

Plazmový čistič TEM vzorků je aplikačně specifické řešení pro nízkotlaké čištění plazmy a přípravu vzorků elektronovou mikroskopií, včetně:

 • Provoz s nízkým výkonem
 • Přední vkládání držáku vzorků TEM
 • I pro větší držáky TEM vzorků a čištění vzorků pro SEM
 • Možnost vkládání speciálních držáků vzorků
 • Duální přívody plynu pro O2/ Ar a další plyny

Plazmové čističky vzorků pro mikroskopii


Zařízení pro testování povrchu

Snadný test pomocí DYNO popisovačů

dyne pen henniker plasma treatment

Snadný test pomocí DYNO popisovačů umožňuje rychlé hodnocení povrchové energie. Povrchová energie je vlastnost povrchu vyplývající z nevyvážených molekulárních sil na povrchu nebo v jeho blízkosti ve srovnání s těmi v sypkém materiálu a poskytuje rychlou indikaci adhezních charakteristik a smáčivosti.

Pokud je na povrch nanesena kapalina a její povrchová energie je vyšší než povrchová energie materiálu, na který je nanesena, má kapalina tendenci vytvářet kapičky. Pokud je povrchová energie kapaliny nižší než povrchová energie, na kterou je aplikována, rozloží se nebo rovnoměrně „navlhčí“ povrch. To je základ testu DYNE.

DYNE popisovače:

popisovače jsou naplněna DYNE testovacími tekutinami různých hodnot, od 28 mN /m do 105 mN /m povrchového napětí. Popisovač je tažen napříč povrchem ošetřeným plazmou a pokud se kapalina stahuje k sobě nebo na povrchu tvoří kuličky, pak je povrchová energie méně než úroveň DYNE v popisovači, což naznačuje, že plazmatické ošetření nebylo provedeno.
Snadná zkouška pomocí DYNE popisovačů je k dispozici na skladě pro odeslání následující den.


Přenosný kontaktní úhlový měřič

plasma products contact angle measurement

PGx je plně automatizovaný přenosný kontaktní úhlový měřič, který měří smáčení povrchu a absorpci in-situ prakticky v jakékoli velikosti nebo tvaru povrchu.

Se stopou pouhých 90 mm x 55 mm a hmotností pouhých 400 g je to nejmenší dostupný kontaktní úhlový měřič s funkcemi, které se dříve vyskytovaly pouze u větších laboratorních přístrojů. PGx umožňuje přímé povrchové testování téměř jakéhokoli 3D objektu, aniž by bylo nutné řezat vzorek, aby se vešel.
Jednoduše umístěte přenosný kontaktní úhlový měřič PGx na svůj vzorek nebo jeho součást a stiskněte jediné tlačítko. PGx automaticky aplikuje přesně kalibrovanou kapku na povrch a vestavěná kamera snímá videosekvenci smáčení povrchu rychlostí 80 snímků za sekundu. Výsledky jsou zobrazeny jako statický kontaktní úhel nebo dynamické smáčení jako funkce času a poskytují podrobné informace o interakci kapalina / substrát ve skutečně přenosném nástroji.

Přenosný kontaktní úhlový měřič PGX:

Přenosný měřicí přístroj pro měření kontaktního úhlu PGx je důvěryhodný v širokém spektru průmyslových odvětví a je zvláště vhodný pro hodnocení vzorků před a po ošetření plazmou, přičemž je plně kompatibilní s oficiálními zkušebními metodami ASTM D-724 a ASTM D-5946.

 • Velikost kapiček 0,2 ul až 10 ul
 • Režimy dotyku, dopadu a ruční aplikace kapaliny.
 • Integrovaná automatická kalibrace
 • Automatické vzorkování ve statickém i dynamickém režimu
 • přilnavost (lepení)
 • absorpce
 • znečištění povrchu (čištění)
 • smáčitelnost (tisk, malování, lakování)

Služby

Průkaz koncepce

henniker plasma services plasma process development

Chápeme, že plazmové technologie Vám nemusí být známé, jsme tady abychom Vám pomohli.

Rádi prodiskutujeme Vaše očekávání, jak technická, tak obchodní a poté provedeme úvodní vysvětlení plazmové technologie zcela zdarma, abychom Vám pomohli určit, zda by některé z našich plazmových technologií mohli být užitečné pro Vaši problematiku.

Disponujeme rozsáhlými technickými znalostmi, aplikačními znalostmi a samozřejmě širokou škálou zařízení pro plazmové zpracování a povrchové zkoušky. Pokud ošetření plazmou není vhodné (a někdy není!), pomůžeme Vám tuto problematiku vyhodnotit a poradíme navrhnout alternativy nebo Vás nasměrujeme správným směrem.

Možnosti pronájmu

Na skladě máme širokou škálu plazmových systémů k zapůjčení, standardních i specializovaných za výhodné podmínky a připraveny k okamžitému odeslání.
Pokud pro Vás okamžitý nákup systému není nejefektivnější metodou a uvažovali byste o případném nákupu zařízení až po vyzkoušení zařízení a procesů, započítáme část platby za pronájem proti hodnotě odkupu zařízení.

Můžete si s námi vsadit na jistotu, nejprve si pronajmout jednotku pro ošetření plazmou a poté se rozhodnout. Pevně věříme, že neexistuje proces nebo problém, který by nebylo možné vyřešit spoluprací.

Vývoj plazmového procesu

Během vývoje plazmových procesů pracujeme ruku v ruce s našimi klienty na přizpůsobení plazmových řešení, které nejlépe odpovídají jejich potřebám. Provádíme interní a lokální vývoj procesů pro širokou škálu nových aplikací, čerpáme z rozsáhlých zkušeností z reálného světa.

V první řadě rádi obdržíme Vaše vzorky po počáteční diskusi a za účelem stanovení optimálního procesu. Tyto předběžné testy jsou vždy zdarma. Po počátečním vývoji procesu můžeme navrhnout podrobný popis procesu. V této fázi jsme obecně připraveni pokročit a nabídnout konkrétní systém / proces přesně přizpůsobený Vašemu produktu, která nakonec sníží Vaše riziko.

Plazmové procesy:

 • Přístup do naší rozsáhlé knihovny procesů
 • Komplexní metody testování povrchu
 • Procesy adheze a povrchové úpravy

Kontrakt na přípravu materiálů

Nabízíme rychlou a nákladově efektivní službu zpracování Vaší zakázky jak pro malé jednorázové objednávky, tak pro průběžnou výrobu.

Kontrakt o přípravě materiálů je nákladově efektivní způsob využití jedinečných výhod plazmové technologie, kdy náklady na kapitálové vybavení nejsou ospravedlnitelné, například tam, kde byly zadány jednorázové nebo krátkodobé zakázky.
Naše zařízení pro plazmové zpracování a testování je vybaveno komplexní řadou zařízení pro plazmové zpracování jak pro čištění, aktivaci povrchu, povlakování, tak i leptání.
Vakuové, tak in-line atmosférické plazmové technologie lze použít pro vyřízení Vaši objednávky s rychlou dobou zpracování dle Vašich představ.

Někteří z našich klientů

 • BAE SYSTEMS
 • BOC Linde
 • BP
 • Batu Uni
 • Boc Lgo
 • Bradford Uni
 • CCLRC
 • Expro
 • HP
 • Heriot Watt University
 • Hoya
 • IAC
 • Imperial College London
 • Kingspan
 • Leonardo
 • McLaren
 • Merck
 • Microvisk Technologies
 • PPE
 • Reinnervate
 • TWI
 • Teledyne
 • Tyndall
 • Cabridge Uni
 • Cooper Vision
 • Huf
 • Morgan
 • Npl
 • Oxford Nano
 • Oxford Uni
 • Prp
 • Qmul
 • Selex
 • Walker Filtration
 • Warwick Uni
 • SumiRiko AVS
 • Astrum LT
 • Biocev
 • Noliac Systems
 • University Pardubice

Kontaktujte nás

SPECION, s.r.o.
Ing. Martin Bačík
Budějovická 1998/55, 140 00 Praha 4

+420 244 402 091

SPECION
ISO 9001 Henniker Logo