Skip to main content

Plazmová technologie

Funkční nanovrstvy
Plazmové čištění
Lepší smáčivost a přilnavost

Plazmová technologie

Funkční nanovrstvy
Plazmové čištění
Lepší smáčivost a přilnavost

Co je to plazmová úprava?

Plazmová úprava se používá k čištění a aktivaci povrchů za účelem zlepšení jejich adhezních vlastností. Plazmové čištění odstraňuje z povrchu stopové organické znečištění, které by jinak bránilo dobré přilnavosti. Plazmová úprava zároveň aktivuje povrch a mění ho ze stavu s nízkou povrchovou energií na stav s vysokou povrchovou energií, takže se stává snadno smáčivým pro adheziva, barvy, lepidla atd. Plazmová úprava řeší problémy se špatnou přilnavostí v mnoha průmyslových odvětvích.

 • Jak funguje plazmová úprava?

  Jak funguje plazmová úprava?

  Plazmová úprava se používá ke změně povrchových vlastností široké škály materiálů, aby se daly snáze spojovat, slepovat a lakovat. Ošetřením dílů čistíme a aktivujeme povrch, čímž zlepšujeme jejich adhezní vlastnosti.

  Na začátku je vhodné definovat, co je to plazma. Pevná látka, kapalina a plyn – to jsou tři skupenství hmoty, které všichni známe. Mezi jednotlivými skupenstvími můžeme přecházet přidáváním nebo odebíráním energie (např. zahříváním nebo chlazením). Pokud budeme dále přidávat dostatečné množství energie, molekuly plynu se ionizují (ztratí jeden nebo více elektronů) a ponesou tak čistý kladný náboj. Pokud je ionizováno dostatečné množství molekul tak, že ovlivní celkové elektrické vlastnosti plynu, výsledkem je skupenství, které se nazývá plazma. Plazma je proto zcela oprávněně často označována jako čtvrté skupenství hmoty.

 • Jedinečné vlastnosti pro široké spektrum použití.

  Plazmová úprava je univerzální technika, která může zlepšit přilnavost a upravit vlastnosti povrchu pro různé aplikace. Lze s ní zpracovávat různé materiály a dosáhnout přesné úpravy povrchu, čištění, spojování a nanášení povlaků. Plazmová úprava přinesla revoluční změny v odvětvích, jako jsou automobilový a letecký průmysl a biomedicínský výzkum. Při pokročilejších úpravách povlaků lze pomocí plazmové funkční úpravy povrchu provádět modifikaci materiálů, která vede ke zlepšení vlastností, jako je vyšší odolnost proti opotřebení, lepší ochrana proti korozi a vyšší biokompatibilita biomedicínských implantátů.

 • Jak funguje plazmový proces?

  Plazmovou úpravu lze provádět ve vakuové komoře. Vzduch se odčerpá a nechá se dovnitř proudit plyn pod nízkým tlakem, než se aplikuje energie ve formě elektrického proudu. Atmosférický plazmový proces na rozdíl od metody s vakuovou komorou pracuje při okolním tlaku, takže není nutné používat vakuovou komoru. Plyn používaný při atmosférické plazmové úpravě je obvykle vzduch nebo jiné reaktivní plyny. Přivedením elektrického proudu na plyn dojde k jeho ionizaci a vytvoření plazmového proudu, který lze nasměrovat na povrch materiálu. Je důležité si uvědomit, že všechny plazmové úpravy jsou nízkoteplotní, což znamená, že lze poměrně snadno zpracovávat materiály citlivé na teplo.

Která úprava je nejvhodnější?

Při zkoumání plazmových úprav se přirozeně ptáte, která možnost je pro vaše potřeby nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici různé typy plazmových úprav, může být určení té ideální úpravy náročné. Při určování nejvhodnější úpravy hrají zásadní roli faktory, jako jsou požadované výsledky, kompatibilita materiálů a současný proces. Pojďme se seznámit s různými typy plazmových úprav a prozkoumat faktory, které vám mohou pomoci při výběru úpravy, která nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

 • Plazmové čištění

  Plazmové čištění

  Co je to plazmové čištění?

  Plazmové čištění je osvědčená, účinná, ekonomická a ekologicky bezpečná metoda přípravy kritických povrchů. Plazmové čištění odstraňuje přírodní a technické oleje a mastnoty v nanoměřítku a snižuje znečištění až šestinásobně ve srovnání s tradičními metodami mokrého čištění, včetně samotných zbytků po čištění rozpouštědly. Při plazmovém čištění vzniká čistý povrch připravený ke spojení nebo k dalšímu zpracování bez tvorby škodlivého odpadu.

  Jak plazmové čištění funguje?

  Při rozkladu většiny organických vazeb povrchových nečistot je velmi účinné ultrafialové světlo generované v plazmě. To pomáhá rozložit oleje a tuky. Druhý čisticí účinek mají energetické formy kyslíku, které vznikají v plazmě. Tyto látky reagují s organickými kontaminanty za vzniku především vody a oxidu uhličitého, které jsou během zpracování průběžně odstraňovány (odčerpávány) z komory.

  Pokud se plazmově čištěný díl skládá ze snadno oxidovatelných materiálů, jako je stříbro nebo měď, používají se naopak inertní plyny, například argon nebo helium. Plazmou aktivované atomy a ionty se chovají jako molekulární pískování a mohou rozkládat organické nečistoty. Tyto kontaminanty jsou dále odpařovány a odváděny z komory během zpracování.

  Na co je plazmové čištění vhodné?

  • Velmi jemné čištění kovových povrchů
  • Příprava povrchů plastů a elastomerů
  • Příprava povrchů a čištění výrobků z oftalmologického a obecného skla
  • Keramika
  • Odstraňování oxidace z povrchů
 • Lepší smáčivost a přilnavost

  Lepší smáčivost a přilnavost

  Co je aktivace povrchu plazmou?

  Plazmová aktivace povrchu účinně mění povrch polymeru připojením k němu polárních (v tomto případě kyslík obsahujících) chemických skupin. Mnohé polymery, zejména polyolefiny, jako je polyetylen a polypropylen, jsou chemicky inertní, nesnadno se spojují s jinými materiály a vykazují špatnou přilnavost k barvám, nátěrům a lepidlům. Důvodem je absence polárních a reaktivních funkčních skupin v jejich struktuře.

  Díky aktivaci povrchu plazmou je mnoho polymerů vnímavých k pojivům a povlakům. Jako procesní plyn se obvykle používá kyslík, nicméně mnoho plazmových aktivací lze provádět také pouze s okolním vzduchem. V závislosti na konkrétním materiálu, který byl plazmou ošetřen, zůstávají díly aktivní po dobu několika minut až několika měsíců. Například polypropylen lze zpracovávat ještě několik týdnů po ošetření.

  Jak funguje aktivace povrchu plazmou?

  UV záření a aktivní formy kyslíku z plazmy rozkládají separační látky, silikony a oleje z povrchu. Ty jsou odčerpávány vakuovým systémem. Aktivní formy kyslíku (radikály) z plazmy se vážou na aktivní povrchová místa po celém materiálu a vytvářejí povrch, který je vysoce „aktivní“ pro spojování.

  Na co je vhodná aktivace povrchu plazmou?

  • Obecné plasty a pryž
  • Zdravotnické plasty
  • Plasty pro spotřební elektroniku
  • Automobilové komponenty
  • Letecké komponenty
 • Funkční nanovrstvy

  Funkční nanovrstvy

  Co je to plazmový povlak?

  Při plazmovém nanášení se na celé ploše předmětu umístěného do plazmy vytvoří nanovrstva polymeru. Proces nanášení plazmového povlaku trvá jen několik minut. Vytvořený povlak má obvykle tloušťku menší než 1/100 lidského vlasu, je bezbarvý, bez zápachu a nijak neovlivňuje vzhled materiálu ani pocit, který vyvolává. Jedná se také o trvalý nátěr, který je na atomární úrovni vázán na povrch materiálu.

  Plazmové povlaky jsou jednou z nejzajímavějších oblastí plazmové technologie, která nabízí obrovský potenciál pro zlepšení funkce a hodnoty materiálu v široké škále aplikací. Poskytují dvě hlavní kategorie povrchových vlastností – povrchy zcela odpuzují kapaliny (vodu a olej) nebo jsou zcela smáčitelné.

  Jak funguje plazmové povlakování?

  Spolu s plazmovým plynem se přivádějí kapalné monomery. Monomery jsou malé molekuly, které se za správných podmínek spojují do polymerů. Plazma vytváří na povrchu materiálu vhodné podmínky pro to, aby k tomu došlo rychle a účinně. K výrobě trvale hydrofobních a hydrofilních povrchů se používají různé monomery.

  Na co jsou plazmové povlaky vhodné?

  • Obecné plasty a pryž
  • Funkční textilie
  • Filtrační média
  • Kovy, sklo, keramika a kompozity
  • Zdravotnické plasty
  • Plasty pro spotřební elektroniku
  • Automobilové komponenty
  • Letecké komponenty

   

   

   

 • Plazmové čištění

  Plazmové čištění

  Co je to plazmové čištění?

  Plazmové čištění je osvědčená, účinná, ekonomická a ekologicky bezpečná metoda přípravy kritických povrchů. Plazmové čištění odstraňuje přírodní a technické oleje a mastnoty v nanoměřítku a snižuje znečištění až šestinásobně ve srovnání s tradičními metodami mokrého čištění, včetně samotných zbytků po čištění rozpouštědly. Při plazmovém čištění vzniká čistý povrch připravený ke spojení nebo k dalšímu zpracování bez tvorby škodlivého odpadu.

  Jak plazmové čištění funguje?

  Při rozkladu většiny organických vazeb povrchových nečistot je velmi účinné ultrafialové světlo generované v plazmě. To pomáhá rozložit oleje a tuky. Druhý čisticí účinek mají energetické formy kyslíku, které vznikají v plazmě. Tyto látky reagují s organickými kontaminanty za vzniku především vody a oxidu uhličitého, které jsou během zpracování průběžně odstraňovány (odčerpávány) z komory.

  Pokud se plazmově čištěný díl skládá ze snadno oxidovatelných materiálů, jako je stříbro nebo měď, používají se naopak inertní plyny, například argon nebo helium. Plazmou aktivované atomy a ionty se chovají jako molekulární pískování a mohou rozkládat organické nečistoty. Tyto kontaminanty jsou dále odpařovány a odváděny z komory během zpracování.

  Na co je plazmové čištění vhodné?

  • Velmi jemné čištění kovových povrchů
  • Příprava povrchů plastů a elastomerů
  • Příprava povrchů a čištění výrobků z oftalmologického a obecného skla
  • Keramika
  • Odstraňování oxidace z povrchů
 • Lepší smáčivost a přilnavost

  Lepší smáčivost a přilnavost

  Co je aktivace povrchu plazmou?

  Plazmová aktivace povrchu účinně mění povrch polymeru připojením k němu polárních (v tomto případě kyslík obsahujících) chemických skupin. Mnohé polymery, zejména polyolefiny, jako je polyetylen a polypropylen, jsou chemicky inertní, nesnadno se spojují s jinými materiály a vykazují špatnou přilnavost k barvám, nátěrům a lepidlům. Důvodem je absence polárních a reaktivních funkčních skupin v jejich struktuře.

  Díky aktivaci povrchu plazmou je mnoho polymerů vnímavých k pojivům a povlakům. Jako procesní plyn se obvykle používá kyslík, nicméně mnoho plazmových aktivací lze provádět také pouze s okolním vzduchem. V závislosti na konkrétním materiálu, který byl plazmou ošetřen, zůstávají díly aktivní po dobu několika minut až několika měsíců. Například polypropylen lze zpracovávat ještě několik týdnů po ošetření.

  Jak funguje aktivace povrchu plazmou?

  UV záření a aktivní formy kyslíku z plazmy rozkládají separační látky, silikony a oleje z povrchu. Ty jsou odčerpávány vakuovým systémem. Aktivní formy kyslíku (radikály) z plazmy se vážou na aktivní povrchová místa po celém materiálu a vytvářejí povrch, který je vysoce „aktivní“ pro spojování.

  Na co je vhodná aktivace povrchu plazmou?

  • Obecné plasty a pryž
  • Zdravotnické plasty
  • Plasty pro spotřební elektroniku
  • Automobilové komponenty
  • Letecké komponenty
 • Funkční nanovrstvy

  Funkční nanovrstvy

  Co je to plazmový povlak?

  Při plazmovém nanášení se na celé ploše předmětu umístěného do plazmy vytvoří nanovrstva polymeru. Proces nanášení plazmového povlaku trvá jen několik minut. Vytvořený povlak má obvykle tloušťku menší než 1/100 lidského vlasu, je bezbarvý, bez zápachu a nijak neovlivňuje vzhled materiálu ani pocit, který vyvolává. Jedná se také o trvalý nátěr, který je na atomární úrovni vázán na povrch materiálu.

  Plazmové povlaky jsou jednou z nejzajímavějších oblastí plazmové technologie, která nabízí obrovský potenciál pro zlepšení funkce a hodnoty materiálu v široké škále aplikací. Poskytují dvě hlavní kategorie povrchových vlastností – povrchy zcela odpuzují kapaliny (vodu a olej) nebo jsou zcela smáčitelné.

  Jak funguje plazmové povlakování?

  Spolu s plazmovým plynem se přivádějí kapalné monomery. Monomery jsou malé molekuly, které se za správných podmínek spojují do polymerů. Plazma vytváří na povrchu materiálu vhodné podmínky pro to, aby k tomu došlo rychle a účinně. K výrobě trvale hydrofobních a hydrofilních povrchů se používají různé monomery.

  Na co jsou plazmové povlaky vhodné?

  • Obecné plasty a pryž
  • Funkční textilie
  • Filtrační média
  • Kovy, sklo, keramika a kompozity
  • Zdravotnické plasty
  • Plasty pro spotřební elektroniku
  • Automobilové komponenty
  • Letecké komponenty

   

   

   

Máte ještě nějaké otázky?

Vstupte do naší kompletní technologické sekce na
www.plasmatreatment.co.uk

Podívejte se, co říkají naši zákazníci.

 • "Henniker provided a tailored product to match our exact requirements. They are a pleasure to work with."

  Dr Will Shu - Heriot Watt University

  Herrot Watt University

 • "Our collaborative work with the team at Henniker was a very positive experience and one that we look forward to developing further."

  Ewen Kellar - TWI

  TWI

 • "We are very impressed with the ease of use and reliability of our plasma unit and were producing results within minutes of setting it up."

  Dr Neil Wilson - Warwick University

  Warwick University

 • "Henniker really stood out, both in their product range and technical knowledge. They are a great company to work with."

  Karthik Nair - University of Bradford

  Bradford University

 • "Henniker’s plasma systems have delivered tangible benefits to us right from day one. The team there are very easy to work with."

  Ian Bruce - Coopervision

  Coopervision

 • "Henniker’s after sales support is first class. They have always been extremely responsive if we have ever had need to call on them."

  Steve Rackham - Teledyne

  Teledyne

 • "Henniker guided us to choose the most suitable plasma unit for our application, ensured an accelerated delivery time & guided us through the very easy setup. We obtained quality results with their unit within minutes of setup & consistent results thereafter. The support they have provided has been rapid and helpful."

  Dr Ravi Desai - Making Lab, Francis Crick Institute

  bae sys logo

 • "Henniker provided our team with excellent service during the course of our work together, the plasma cleaner arrived quickly and was installed with ease, giving us visible results from the outset."

  Dr Panagiotis Manesiotis BSc MRSC - Queen’s University Belfast

  bae sys logo

 • "The technical team at Henniker are very knowledgeable, supportive and always approachable. I have found it a pleasure to work with them"

  Sam Baxter - BAE Systems, MAI

  bae sys logo

  Nadšení pro plazmu®
  Spojte se s námi

  Místní kontakt

  SPECION, s. r. o.
  Ing. Martin Bačík
  Květnového vítězství 332/31
  149 00 Praha 4 - Chodov
  Prague 4, Czech Republic

  Tel: +420 244 402 091
  E Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Henniker Plasma, 3 Berkeley Court, Manor Park, Runcorn, WA7 1TQ, UK +44 (0) 1925 830771 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.